Přeskočit na obsah

Pro investory

1.6

Mld

Objem majetku fondu
(k 30. 11. 2023)

33.23

%

Zhodnocení PIAC od 1. úpisu
(od 1. 1. 2020)

Finanční ukazatele k 30. 11. 2023

Objem majetku 1 556 186 230 Kč
Nárůst objemu majetku za 12 měsíců 8,98 %
Hodnota investiční akcie PIAC 1,3323
Zhodnocení za poslední 3 měsíce 1,72 %
Zhodnocení YTD 6,51 %
Zhodnocení za 12 měsíců 7,18 %
Zhodnocení od prvního úpisu (1. 1. 2020) 33,23 %
Aktuální hodnoty kovenantů ke 30. 9. 2023: LTV: 32,60 % VIA/D: 106 % VIA/PIA: 92 %

Ke stažení