Přeskočit na obsah

Investujte
s námi

Máme jednoduchou filozofii – investujeme pouze tam, kde to dává smysl. Vaše vložené prostředky využíváme pouze k realizaci projektů, do kterých investujeme zároveň vlastní peníze. Nevsázíme všechny peníze na jednu kartu, máme rozpracovaných vícero menších i větších projektů, abychom zajistili stabilní chod a zároveň růst, díky čemuž vám přinášíme stálé zhodnocení s minimálním rizikem.

Stabilní
výnos

Diverzifikace
portfolia

Minimalizace
rizika

Fond kvalifikovaných
investorů

Investujte do fondu kvalifikovaných investorů ČSNF SICAV, a.s.
a zhodnocujte tak své úspory až o 8,7 % ročně.

Prioritní Investiční akcie

doporučený investiční horinzont
3 roky


výnos až 7,9 % p.a.


minimální investice 1 mio czk


U investičních akcií garantujeme
minimální výnos*

Prémiová Investiční akcie

doporučený investiční horinzont
3 roky


výnos až 8,7 % p.a.


minimální investice 10 mio czk


U investičních akcií garantujeme
minimální výnos*

Prioritní Investiční akcie EU

doporučený investiční horinzont
3 roky


výnos až 6,9 % p.a.


minimální investice 40k eur


U investičních akcií garantujeme
minimální výnos*

* Garance minimálního výnosu a přednostní podíl na zisku fondu před zakladatelem (před zakladatelem fondu – držitelem VIA – Výkonnostních investičních akcií), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. 
 
Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů – VIA – Výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů PIAC – Prioritních investičních akcií a PRIA – Prémiových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

Dluhopisy

Emitentem (vydavatelem) dluhopisů je přímo ČSNF SICAV, a.s., díky
čemuž jsou naše dluhopisy dle metodiky Ministerstva financí ČR
jedny z nejvíce bezpečných v ČR.

EUR

investice od 500 eur


výnos 6,9 % p.a.


splatnost 4 roky


Jeden z nejbezpečnějších dluhopisů
podle metodiky Ministerstva financí ČR

Chtěli byste s námi spolupracovat?
Zanechte nám svůj kontakt.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/.Vlistinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle. Další důležité informace pro investory na: https: www.avantfunds.cz

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Přihlaste se k odběru
newsletteru, ať vám neunikne
žádná novinka a investiční
příležitost.