CSNF

Investujeme pouze tam, kde to má smysl

Naše filosofie je jednoduchá: investujeme pouze tam, kde to má smysl. Jsme vždy především tam, kde jsou lidé a naopak kde není taková konkurence. Kde jiní vidí ztrátu času, my vidíme příležitost. Neinvestujeme do velkých a anonymních lokalit, ale do vašeho sousedství.

Naší preferencí je investice do menších projektů, kterých máme ve svém portfoliu hned několik. Nehrozí proto situace, která mnohdy postihuje mamutí projekty ― jeden neúspěch nás zkrátka nerozhodí.


Dohled

Splňujeme všechny požadavky České Národní Banky, která dohlíží na správnost transakcí, kapitálovou přiměřenost a je celkovou zárukou toho ze je ČSNF bezpečná a stabilní invetscie.

Depozitář

je ČSOB, a.s. Úlohou depozitáře je zejména průběžně se ujišťovat, že fond vlastní všechna aktiva, která jsou podkladem pro výpočet ceny akcií. Zárověň depozitář dohlíží na dodržování investičních limitů fondu.

Administrátor a regulátor

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podíl- níkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Auditní společnost

APOGEO je respektovanou poradenskou skupinou působící na českém trhu od roku 2001. Poskytuje komplexní služby v oblasti M&A poradenství, oceňování, auditu, daní, účetnictví, mzdové agendy a správy rodinného majetku.

apogeo

O nás

výstavba nemovitostí

ZAMĚŘENÍ AKTIV

100 108 533,-

OBJEM MAJETKU FONDU

5 let

INVESTIČNÍ HORIZONT

Neriskujeme

Vzhledem k tomu, že investujeme také vlastní peníze, tak zbytečně neriskujeme.
Naši největší předností je garance výnosů ― s námi zhodnotíte svou investici minimálně o 6 % p. a., což vám nikdo jiný nemůže nabídnout a už vůbec ne garantovat. My neslibujeme, my vyděláváme.

CSNF
CSNF

Věříme

Věříme, že lidé nebydlí pouze v Praze. Do hlavního města se stahují největší hráči investičního byznysu, což šponuje cenu nemovitostí do astronomických výšin s nejistými zisky vzhledem k tomu, že získat stavební povolení v Praze je záležitost mnohdy i na desítky let.
Naše investice se soustředí do menších měst, kde od první myšlenky investovat až po spokojené investory nevede dlouhá a trnitá cesta. Vyhledáváme místa, která jsou jako stvořená pro investice ― místa, která zažívají či v dohledné budoucnosti zažijí boom a vzroste jejich atraktivita.

Garantujeme

Zaměření na menší projekty a diverzifikovanost portfolia nám umožňuje být flexibilní a nezávislí na jednom konkrétním úředníkovi. Nižší náklady spojené s investicí do regionů znamenají také větší zisky – a ty vám garantujeme!

A nejen to. V případě investic v hlavním městě čekáte mnohdy až 50 let na to, než se vaše investice zhodnotí. My investujeme tak, abychom se zisku dožili – investice v regionech se vrátí mnohdy dříve, než za jednu dekádu. A to už stojí za zvážení.

CSNF

Jednoduchost a spolehlivost je naší klíčovou předností,
proto nabízíme dva produkty:

Prioritní investiční akcie

  • plánovaný výnos 6 až 7,1 % p. a.
  • minimální výnos 6 % p. a. garantujeme pomocí dotací z výnosu výkonnostních akcií
7,1%

Prémiové investiční akcie

  • plánovaný výnos 6,7 až 8,2 % p. a.
  • minimální výnos 6,7 % p. a. garantujeme pomocí dotací z výnosu výkonnostních akcií
8,2%

Investovat s námi se vyplatí

Ceny hypoték neustále rostou a proto je mnohdy velmi obtížné získat potřebný obnos na vlastní bydlení. Z toho důvodu roste poptávka po nájemních bytech na dlouhodobý pronájem, což je naše specialita. Ceny nájmů neustále rostou, proto není vhodnější příležitost pro investici do bydlení než právě nyní.

Na trhu s nemovitostmi je zoufalý nedostatek bydlení – je tedy takřka vyloučeno, aby investice do nemovitostí nebyla zisková. V regionech je konkurence nižší než v Praze, proto jsou naše investice méně rizikovější. Investovat s námi se vyplatí – minimální riziko a maximální zisk, to je naše krédo.

Očekávaný výnos

6-8,2 % p. a.

Nulové výstupní poplatky

při dodržení investičního horizontu 3 let

Osvobození od daně z příjmu

při držení akcií více jak 3 roky

Profesionální správa

majetku týmem s mnohaletými zkušenostmi se správou nemovitostí

Diverzifikace investic

do mnoha bytových domů v různých lokalitách po celé ČR

Regulace ČNB

vám dává jistotu férové hry

Ke stažení

Stáhnout Memorandum
Stáhnout Factsheet
Stáhnout Statut fondu
Stáhnout Logo CSNF

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho investorem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu

– Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

– Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID).

– Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na webové stránce. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

– Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

– Informace o zpracování osobních údajů týkající se Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: www.avantfunds.cz/gdpr/.

– Další důležité informace pro investory jsou k dispozici na webové stránce.