Přeskočit na obsah

Co vám nabízíme

 • Partner pro řízení systematického rozvoje obce od vize až po realizaci
 • Spolupráce postavená na dlouhodobé udržitelnosti obce
 • Zatraktivnění obce pro stávající a budoucí obyvatele
 • Koncept zamezení vysídlování obce s cílem přilákat nové trvale žijící obyvatele
 • Získávání soukromých investorů
 • Vytváření nových pracovních míst

 • Rekonstrukce a správa objektů
 • Revitalizace brownfieldů
  • (školy, domovy seniorů, zdravotnická zařízení, městský mobiliář, atd.)
 • Development bytových a průmyslových areálů
 • Dotační poradenství
 • Development obecních nemovitostí

 • Analýza a sběr dat pro určení celkové vize obce
 • Komunikace s občany, vyhodnocení jejich požadavků a určení priorit
 • Rozdělení vize na cíle se zohledněním faktorů pro realizaci
 • Studie a příprava pro veřejná výběrová řízení
 • Organizace a vyhodnocení architektonických soutěží
 • Dohled a kontrola nad realizací dílčích projektů

 

Kontaktní osoba pro investice do fondu:

Lukáš Hrma

Telefon: 723 656 353

Mail: lukas.hrma@csnf.cz

Kontaktní osoba pro strategický rozvoj obce:

Tomáš Majtner

Telefon: 605 472 605

Mail: tomas.majtner@csnf.cz